plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Witamy w Zespole
Szkół Agrotechnicznych
i Gospodarki Żywnościowej
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Radomiu
Slide background
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szkołą.

Technik architektury krajobrazu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

 R.21.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  314202
 R.22  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architekturykrajobrazu  314202

 

Praca architekta krajobrazu polega głównie na projektowaniu i zakładaniu obszarów terenów zielonych, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli budynków użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowej. Jest to zawód bardzo twórczy, łączący w sobie umiejętności związane z pielęgnacją roślin, jak i zmysł plastyczno-estetyczny.

Zawód technika architektury krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Polecany jest tym wszystkim, którzy są zainteresowani możliwością zagospodarowania terenów zieleni, a więc upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole) oraz chcą prowadzić własne przedsiębiorstwo o charakterze produkcyjno- usługowym.

Technik architektury krajobrazu może znaleźć zatrudnienie:

  • w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),
  • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
  • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,
  • w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),
  • w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,
  • biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych
  • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
  • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),
  • w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,
  • w pracowniach architektury i urbanistycznych.

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image