plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Witamy w Zespole
Szkół Agrotechnicznych
i Gospodarki Żywnościowej
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Radomiu
Slide background
Rozpoczynamy Rekrutację na rok szkolny 2019/2020.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną !!!

Podstawa programowa 2012 r. dla zawodu Technik architektury krajobrazu.

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

314202

Technik architektury krajobrazu

R.21

Projektowanie, urządzanie

 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Podstawa programowa 2017r. dla zawodu Technik architektury krajobrazu.

kod zawodu

zawód

kod kwalifikacji

kwalifikacja

314202

Technik architektury krajobrazu

RL. 21

 Projektowanie, urządzanie

i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22

Organizacja prac związanych z budową  oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy architektury krajobrazu;
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu;
 • Pielęgnacja roślin ozdobnych w terenach zieleni;
 • Obiekty małej architektury krajobrazu;
 • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu;
 • Język niemiecki zawodowy w architekturze krajobrazu;
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Projekty obiektów architektury krajobrazu – pracownia;
 • Prace w obiektach architektury krajobrazu – zajęcia praktyczne.

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia i matematyka.

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • opracowania projektów obiektów terenów zieleni (ogrody, parki, zieleń miejska, elementy małej architektury);
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

Technik architektury krajobrazu w pracy zawodowej:

 • pracuje przy przygotowaniu oraz wykonywaniu zadań związanych z kształtowaniem krajobrazu, ładu przestrzennego, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, dba o estetykę otoczenia człowieka;
 • organizuje pracę przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni związanych z budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, użyteczności publicznej oraz miejscami rekreacji i wypoczynku;
 • projektuje urządzenia terenów zieleni tj. oczka wodne, fontanny, kwietniki, ławki, ogrodzenia, altanki z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych oraz zasad kompozycji ,
 • organizuje prace związane z konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu;
 • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne do wystroju wnętrz;
 • rozlicza koszty robót i materiałów związanych z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery);
 • biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem obiektów architektury krajobrazu /w pracowniach: projektowych, konserwacji zabytków, ochrony środowiska/;
 • gospodarstwach szkółkarskich i centralach ogrodniczych;
 • instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe);
 • biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych;
 • placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody /w parkach narodowych i krajobrazowych/;
 • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel);
 • w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image