plen

Search

Facebook Likebox Slider

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - tutaj

2. Instrukcja ewakuacji ZSAiGŻ - tutaj

3. Plany ewakuacyjne - tutaj

4. Procedury:

  • Procedura udzielania pierwszej pomocy - tutaj
  • Wypadek - tutaj
  • Zasłabnięcie ucznia - tutaj

5. Regulamin postepowania po wypadku ucznia - tutaj