plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Witamy w Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Radomiu
Slide background
Rozpoczynamy Rekrutację na rok szkolny 2020/2021.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną !!!
Slide background

Szkoła prowadzona przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Rozpoczęcie procesu rekrutacji uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do projektu ERASMUS+ nr 2019-1-PL01-KA102-062627, pt.: „Mobilność zawodowa uczniów gwarancją jakości i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach sektora zielonego” z wyjazdem na zagraniczny staż zawodowy w terminie od 27.07.2020 do 07.08.2020 roku w ośrodku Jordbrugets Uddannelsescenter Arhus

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o pobranie załączonej ankiety i wypełnienie jej w formie elektronicznej do dnia 30 stycznia 2020r. i przekazanie p. Emilii Zamkowskiej (można w formie elektronicznej lub wydruk pozostawić w sekretariacie, w kopercie z napisem Projekt – II grupa). Średnią ocen oraz ocenę  zachowania i liczbę godzin opuszczonych i usprawiedliwionych proszę wpisać na podstawie klasyfikacji śródrocznych (z dziennika roku szkolnego 2019/2020). Wychowawca lub opiekun zajęć praktycznych potwierdzi zgodność tych danych z dziennikiem swoim odręcznym podpisem. Proszę uważnie wpisać swoje dane kontaktowe, ponieważ w razie zakwalifikowania się na podstawie tej ankiety uzupełniane będą dalsze dokumenty wymagane do realizacji projektu. Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie odgrywa również istotną rolę w rekrutacji.

Spośród chętnych uczniów komisja wybierze takie osoby, które przejawiają duże zainteresowanie zagadnieniami związanymi z architekturą krajobrazu, techniką rolniczą i uprawą i pielęgnacją roślin, osiągają dobre wyniki w nauce, wyróżniają się swoim zachowaniem, aktywnie działają na rzecz szkoły, a także potrafią porozumieć się w języku angielskim. Ponadto, w procesie rekrutacji będą uwzględniane w tym projekcie, a także będą preferowane osoby, u których zostały zdiagnozowane indywidualne potrzeby pedagogiczne (DIPP), potwierdzone przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.

Wyłonionych zostanie 10 uczestników na liście głównej i kilka osób na liście rezerwowej. W projekcie mogą uczestniczyć stażyści z poprzednich lat, ale pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie brały udziału w żadnym projekcie z wyjazdem na staż zawodowy.

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image