plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background

Rekrutacja

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

           

 

               OGRODNIK - 3 letnia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu:

 • zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych,
 • zakładania terenów zieleni,
 • wykonywania dekoracji roślinnych,
 • doboru gatunków i odmian roślin ogrodniczych do warunków klimatyczno-glebowych,
 • identyfikacji najważniejszych chorób, szkodników i chwastów roślin ogrodniczych oraz znajomości metod ich zapobiegania i zwalczania,
 • rozpoznawania gatunków i odmian roślin ogrodniczych oraz znajomości ich wymagań,
 • rozpoznania nawozów organicznych i mineralnych, znajomości ich wpływ na glebę i rośliny,
 • prowadzenia produkcji roślin sadowniczych, ozdobnych, warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych.

 

Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kategorii T. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

 

 

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 3 - letnie

W trakcie nauki:

 

 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą zużycia, oceny stanu technicznego i naprawy zespołów maszyn,
 • poznasz użytkowanie  maszyni pojazdów rolniczych,
 • nauczysz się korzystać z instrukcji obsługi, katalogów, książek i fachowych czasopism,
 • poznasz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.
Kształcenie praktyczne pozwoli Ci opanować umiejętności w zakresie: obróbki metali, spawania gazowego i elektrycznego, naprawy maszyn i pojazdów, obsługi urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji agregatów rolniczych.
 
 
 
Nabyte umiejętności wykorzystasz w czasie wykonywania:
 • konserwacji sprzętu rolniczego,
 • napraw i diagnostyki pojazdów,
 • napraw przyczep i maszyn rolniczych,
 • badań technicznych pojazdów.
Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne.
 
Jeśli chcesz poznać 
prawidłowe użytkowanie maszyn 
i pojazdów rolniczych przyjdź do nas