plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Zapytania ofertowe

 

Zakup i dostawa 2 szt. serwerów, 2 szt. urządzeń zabezpieczających UTM, 1 szt. macierzy dyskowej, 2 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym oraz 1 szt. zasilacza UPS.” Termin składania ofert do 15.12.2020 r. do godz.15:30

 Zapytanie ofertowe

 

 PROJEKT umowy

 

 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

 

 Formularze ofertowe

 

 Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup . „Zakup i dostawa książek do języka anielskiego oraz gier dydaktyczno-edukacyjnychdla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu. Termin składania elektronicznie do dnia 07.12.2020 r. do godz. 15:00 

 

 Zapytanie ofertowe

 

 Formularz ofertowy

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup zestawu do diagnostyki maszyn i pojazdów rolniczych, budowlanych oraz samochodów osobowych i dostawczych wraz z oprogramowaniem oraz zestawem przewodów do testera usterek dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu. Termin składania elektronicznie do dnia 04.12.2020 r. do godz. 15:00 

 

Formularz ofertowy

 

Projekt umowy

 

 Zapytanie ofertowe.pdf

 

informacja z otwarcia ofert

 

 

 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawa 1 szt. mobilnego stanowiska szkoleniowego – symulatora jazdy równoległej oraz 1 szt. symulatora do nauki montażu systemu nawigacji i precyzyjnego prowadzenia ciągnika rolniczego/pojazd. 

Termin składania ofert 01.12.2020 godz. 15:30

Zaproszenie do złożenia oferty

 Formularze ofertowe

 

 Projekt umowy

 

informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Radomiu
Termin składnia ofert 16.10.2020r. do godz. 15:00

Formularze ofertowe_część 1 i 2 zamówienia

 

 Projekt umowy_część 1 i 2 zamówienia

 

 Zapytanie ofertowe pomocy dydaktycznych ZSCKR

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 CZEŚĆ 2 ZAMÓWIENIA 

 

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu AGD do pracowni

żywienia w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Żywnościowej.

 
Termin składania ofert do dnia : 28.08.2020 r. do godz. 13.00

 

 

Formularze ofertowe - sprzęt AGD

 

 AGD_opis przedmiotu zamówienia 

 

 PROJEKT umowy_sprzęt AGD

 

 Zapytanie ofertowe_sprzęt AGD

 

 Informacja z otwarcia ofert 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

„Dostawa wózków, skrzyni i skrzynek narzędziowych z zestawami narzędzi do napraw pojazdów i maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu"
 

Termin składania ofert do dnia :
21.07.2020 godz. 15:00

 

Formularze ofertowe 

 

 Projekt umowy

 

 Zapytanie ofertowe

 

 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

 

 Informacja z otwarcia

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Treść: Zaproszenie do złożenia oferty  na zakup i dostawę tabletów dla szkoły do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym. 


Termin składnia ofert do dnia 29.04.2020 r. do godz. 08:30

 

Zapytanie ofertowe

 

Projekt umowy

 

Formularze ofertowe

 

 Odpowiedź na pytanie

 

Modyfikacja Zapytania ofertowego 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty tablety.

 

Treść: Zaproszenie do złożenia ofert na zakup i dostawę laptopów dla szkoły do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym. 

 

Data dodania:  14.04.2020r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Projekt umowy

 

Formularze ofertowe

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dot. ZSAiGŻ.26.11.2020

Informacja z otwarcia laptopy

 

Treść:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

 

Data dodania:  24.03.2020r.

 

Zapytanie ofertowe - Roczny przegląd obiektów budowlanych.

 

Zalacznik nr 1 - Wykaz obiektow budowlanych

 

Zalacznik nr 2 - Oferta

 

Wzór umowy - załącznik nr 3

 

 Protokół z otwarcia ofert.

 

 Informacja o wyborze wykonawcy.

 

 

Treść: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad i nie będącego przedmiotem praw osób trzecich 9-osobowego samochodu osobowego zgodnego ze wskazanymi poniżej parametrami.

 

Data dodania:  24.03.2020r.

 

Zapytanie ofertowe - dostawa sam. osobowego

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania - zał. 1.

 

Oferta na dostawę samochodu - zał. 2

 

Wzór umowy - zał. 3.

 

Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu - zał. 4.

 

RODO - zał. 5.

 

Odpowiedzi na zapytania od Wykonawców.

 

 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze Wykonawcy.

 

Treść: Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu ul. Uniwersytecka 6

 

Data dodania:  09.03.2020r.

 

Zapytanie ofertowe - dostawa sam. osobowego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania - zał. 1.

 

Oferta na dostawę samochodu - zał. 2.

 

Wzór umowy - zał. 3.

 

 Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu - zal. 4.

 

RODO - zał. 5.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

Treść: Dostawa koszy metalowych do segregacji odpadów dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

 

Data dodania: 20.02.2020r.

 

Zapytanie ofertowe - dostawa koszy do segregacji.

 

Załącznik 1 - Wymagania techniczne.

 

Załącznik 2- oferta

 

Załącznik 3 - wzór umowy

 

Informacja o wyłonieniu oferenta. - 6.03.2020r.

Karty katalogowe koszy.

f

Treść: Zakup i dostawa drukarki dla księgowości w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

 

Data dodania: 20.02.2020r.

 

Zapytanie ofertowe - dostawa drukarki i tonerów.

 

Załącznik 1 -Opis przedmiotu zapytania.

 

Załącznik 2 -Formularz oferty

 

Załącznik 3 - wzór umowy

 

 Informacja o wyłonieniu ofert - drukarka.

 

k

Treść: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni weterynarii w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.

 

Data dodania: 4.02.2020r.

Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych dla weterynarii.

 

Załącznik 1- oferta

 

Załącznik 2 - oświadczenie

 

Załącznik 2 - oświadczenie

 

Załącznik 4 - RODO

 

Pytanie do zapytania ofertowego.

Informacja o wyłonieniu ofert.

k

Treść: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

Data dodania:28.01.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe - Przegląd i konserwacja sprzętu  gaśniczego

 

Załącznik 1 - oświadczenie

 

Załącznik 2 - wykaz osób

 

Załącznik 3 - formularz oferty

 

Protokół z wyłonienia oferenta.

 

 

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu