plen

Search

Facebook Likebox Slider

Zapytania ofertowe 2021

  

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy środków czystości dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

Zapytanie ofertowe

 

Projekt umowy

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego środki czystości

 

Formularze ofertowe

 

 Zawiadomienie o wyborze

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy artykułów biurowych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

 Zapytanie ofertowe

 

Projekt umowy

 

Formularze ofertowe

 

 Zawiadomienie o wyborze

 

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

Formularze ofertowe pomoce dydaktyczne

 

 Formularz ofertowy

 

Projekt umowy

 

Załącznik nr 1

 

 Zapytanie ofertowe

 

Zawiadomienie o wyborze

 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych  dla Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  Władysława Reymonta w Radomiu”

Zapytanie ofertowe

 

 Załącznik nr 1 formularze ofertowe

 

 Załącznik nr 2 pomoce dydaktyczne minimalne parametry

 

 Załącznik nr 3 projekt umowy

 

 Zawiadomienie o wyborze

 

 

„Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 i ul. Wośnickiej 125D”

Zapytanie ofertowe odpady

 

 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 

 Załącznik nr 2 Projekt umowy

 

 Załącznik nr 3 wykaz usług

 

 Załącznik nr 4 wykaz narzędzi

 

Nowe zapytanie ofertowe odpady

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Modyfikacja Załącznik nr 2 Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze

 

Świadczenie usługi w zakresie bezgotówkowego zakupu paliw płynnych oraz akcesoriów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  Władysława Reymonta w Radomiu”

 Formularz ofertowy

 

Zapytanie ofertowe

 

Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 „Dostawa energii elektrycznej czynnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  Władysława Reymonta w Radomiu” z dnia 12.02.2021 r. znak sprawy ZSCKR.26.1.2021 prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

 Zapytanie ofertowe

 

 Załącznik nr 1 zestawienie taryf i zapotrzebowanie

 

Załącznik nr 2 formularz ofertowy energia

 

 Załącznik nr 3 projekt umowy energia

 

 Zapytania i odpowiedzi 

 

Zapytania i odpowiedzi 

Zawiadomienie o wyborze

Mobile menu