plen

Search

Facebook Likebox Slider

Zamówienia publiczne

 

„Remont pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu"
 

Termin składania ofert do dnia :
06.08.2020 godz. 13:00

 

Dokumentacja

 

Protokół z otwarcia

 

 

„Modernizacja serwerowni i Sieci Teletechnicznej w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu”.

                                                              w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

złożyć w terminie do dnia 17.07.2020 r. do godziny 13.00

 

SIWZ

 

 Załącznik

 

 OGŁOSZENIE   

 

 Umowa

 

 Oświadczenie wykonawcy

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy. 

Protokół z otwarcia

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowym. 


Termin składania ofert do dnia 09.07.2020 r. do godz. 15:00

 Formularze ofertowe - komputery stacjonarne i monitory

 

 Ogłoszenie o przetargu

 

 SIWZ 

 

 Załącznik nr 1 do oferty OSWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

 

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy. 

 

Informacja z otwarcia wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Treść: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rolniczego i ogrodniczego

Termin składania ofert do 25.06.2020 r. do godz: 15:00 

 

Ogłoszenie opublikowane

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do oferty OSWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

 

 Zał. nr 2 do SIWZ wykaz dostaw

 

 Formularz ofertowy sprzęt rolniczy i ogrodniczy_MR

 

Odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły od Wykonawcy

Informacja z otwarcia 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerowych z monitorem, oprogramowaniem systemowym i biurowym.


Termin składania ofert do 08.06.2020 r. do godz. 15:00

 Formularze ofertowe - komputery stacjonarne i monitory

 

 Ogłoszenie BIP

 

 SIWZ

 

 Zalacznik nr 1 do oferty OSWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY_komputery

 

Pytania i odpowiedzi jakie wpłynęły od Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

 

 Przetarg nieograniczony na dostawę 8 szt. monitorów  interaktywnych 65”, 5 szt. monitorów interaktywnych 75” wraz z 11 szt. uchwytów  instalacyjnych do monitorów z elektryczną regulacją wysokości oraz 3 szt. podstaw mobilnych do monitorów z elektryczną regulacją wysokości

Termin składania ofert 02.06.2020 r. do godz. 15:00

Formularze ofertowe - monitory interaktywne 

 

Ogłoszenie BIP 

 

SIWZ BIP_monitory 

 

Zalacznik nr 1 do oferty OSWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY_monitory 

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Treść: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 szt. ciągników rolniczych, fabrycznie nowych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. T

 Termin składania ofert do dnia 14.04.2020 do godz. 08:30

 

SIWZ

 

Opis przedmiotu zamówienia_zał.nr.1 do SIWZ

 

Zalacznik nr 1 do oferty OSWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

 

Formularz ofertowy - ciągniki wersja edytowalna

 

Ogłoszenie 528236-N-2020

 

Projekt umowy ciągniki

 

Zał. nr 2 do SIWZ wykaz dostaw

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 8.04.20

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 9.04.20
Informacja z otwarcia wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku prznależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Treść:  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę drukarek 3D i skanera 3D.

Termin składania ofert do dnia 06.04.2020 do godz. 08:30

 

Data dodania:  27.03.2020r.

 

Formularze ofertowe - drukarki 3D i skaner_3D

 

Ogłoszenie 527313-N-2020

 

Projekt umowy drukarki 3D

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do oferty OSWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

 

 Odpowiedzi na zapytania od wykonawców.

 

 Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zmówienia 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia.

 

Treść: Przetarg nieograniczony na zakupi dostawę 2 szt. ciągników rolniczych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii T.

 

Data dodania:  20.03.2020r.

MODYFIKACJA 
UWAGA! zmiana terminu składania ofert 


Termin składania ofert do 03.04.2020 do godz. 08:30

 

SIWZ

 

Formularze ofertowe - ciągniki

 

ogłoszenie nr 525385-N-2020

 

Projekt umowy ciągniki

 

Zalącznik nr 1 do oferty OSWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

 

Załącznik nr1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

 

Zapytania i odpowiedzi

 

Modyfikacja zmiana terminu 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia modyfikacja

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 30.03.2020 r.