plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Promocji Energetyki, którego prezesem jest Janusz Dębowski dwunastu uczniów z ZSAiGŻ o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mieli możliwość uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej. Zgodnie z ustawą o Prawie Energetycznym zabrania się eksploatacji urządzeń energetycznych do 1 kV przez osoby, które nie posiadają uprawnień. Nasi uczniowie po szkoleniu w dniu 28.03.2019r zdali egzamin i otrzymali świadectwa kwalifikacyjne. Otrzymane przez uczniów  świadectwa uprawniają ich do obsługi, konserwacji, remontu i montażu urządzeń i instalacji do 1kV.Jest ono ważne na terenie całej Polski w zakresie takim na jakie zostało wystawione na okres pięciu lat od daty uzyskania, a po przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego na terenie całej Unii Europejskiej. Świadectwo kwalifikacyjne nabywa się po zdaniu egzaminu przed Komisją Państwową powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Opiekunem kursu była Marzena Senator.

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image