plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Spis treści

Zadanie 1. Przeprowadzenie konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

 1. W ramach realizacji pierwszego zadania: „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”, 26 września w ZSAiGŻ został wygłoszony wykład nauczyciela historii dr Piotra Wdowskiego. W  spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1 TŻ, 3Tk, 2Tm, 4Tm. Na początku została przypomniana definicja patriotyzmu oraz charakterystyka postaw patriotycznych względem państwa i narodu. Następnie, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zastanawiali się wspólnie, czy łatwiej jest być patriotą dzisiaj czy w przeszłości? Nauczyciel zwrócił uwagę na to, że w zależności od czasów i zewnętrznych okoliczności patriotyzm może przybierać różne formy.                   W trakcie debaty poruszono także zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie pojawiają się dla współczesnego patriotyzmu. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z zachowaniem kultury osobistej, prawa do własnych osądów i elementów rzeczowej dyskusji na argumenty. Na zakończenie uczestnicy zobowiązali się wykorzystać zdobytą wiedzę do opracowania Kodeksu Postaw Patriotycznych.
 2. W dniach 15.10.2018 - 16.10.2018 włączając się w obchody 100. lecia Odzyskania Niepodległości odbyła się dwudniowa wycieczka Lublin – Zamość, w której uczestniczyło 26 uczniów z klasy IV Tm, IV Tż i III Tm pod opieką pani: Edyty Frankowicz i Beaty Łukawskiej. Pierwszym punktem naszej wycieczki był Majdanek – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944. Wszyscy z zapartym tchem wysłuchaliśmy Pani Przewodnik, która opowiedziała tragiczną historię związaną z tym miejscem. Zobaczyliśmy komory gazowe, łaźnie, krematorium oraz monumentalny pomnik autorstwa Wiktora Tołkina składający się z dwóch części: Pomnika Walki i Męczeństwa oraz wielkiego Mauzoleum zawierające prochy ludzkie z terenu obozu. Była to dla nas interesująca                   i bardzo poruszająca lekcja historii. Bez wątpienia jest to miejsce, które wzruszy nawet najtwardsze serca. Kolejnym miejscem naszej wyprawy był Lublin. Tutaj odbyliśmy długi spacer podczas, którego zwiedziliśmy najstarszą budowlę murowaną – Donżon, Bazylikę Dominikanów, Piwnicę pod Fortuną, Rynek z Trybunałem i renesansowe kamieniczki. W pobliżu Wieży Trynitarskiej, na rogu ulicy Jezuickiej  zobaczyliśmy diabelski kamień (kamień nieszczęścia), z którym związana jest pewna legenda. Następnego dnia, po śniadaniu wyruszyliśmy podziwiać Zamość. Zaczęliśmy od  Starego Miasta – obejrzeliśmy wszystkie kamienice, byłe więzienie, synagogę oraz fragment muru obronnego. Zamość posiada podziemną trasę. Prowadzi ona przez galerie strzeleckie, bastion VII, który bronił dostępu do zamojskiej twierdzy. Na końcu trasy udało nam się zobaczyć pokaz wystrzału pocisku z armaty. Ponadto zwiedziliśmy Katedrę Zmartwychwstania Pańskiego  i św. Tomasza Apostoła, a następnie udaliśmy się do Muzeum Starej Fotografii. Na zakończenie poszliśmy na  Rotundę – Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny. Niemcy w czasie II wojny światowej w dziewiętnastowiecznych zabudowaniach fortyfikacyjnych urządzili miejsce kaźni. Tu rozstrzeliwali mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny. Historycy szacują, że od maja 1940 do lipca 1944 roku w Rotundzie Zamojskiej zostało zamordowanych od 6 do 8 tysięcy osób.  Słowo „Rotunda” budziło grozę wśród mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny. Dostanie się tu oznaczało wyrok śmierci. To był naprawdę udany wyjazd, który okazał się być wspaniałą lekcją historii               i patriotyzmu.
 3. Włączając się w obchody 100. Niepodległości nauczyciele historii wraz z wychowawcami klas zorganizowali 27 września bieżącego roku wyjście do kina Helios na film Dywizjon 303. Historia prawdziwa. To było niezwykłe przeżycie. „Nigdy w historii konfliktów międzyludzkich tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym” powiedział Winston Te słowa bardzo dobrze obrazują to,                      co działo się na ekranie. Film Dywizjon 303 to prawdziwa historia polskich asów, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera. Legendarni polscy lotnicy, którzy nawet przez chwilę nie wahali się ryzykować i walczyć. Taki niezwykły patriotyzm                         to przykład dla  naszych uczniów i kolejnych pokoleń Polaków.

Odpowiedzialne za wykonanie zadania – panie Monika Fałe, Edyta Frankowicz.

 1. Nauczyciele historii wraz z uczniami włączyli się do akcji BohaterON, czyli włącz historię! To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienia uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek z życzeniami drogą tradycyjną bądź internetową.

Uczniowie większości klas z dużym zaangażowaniem przyłączyli się do akcji, wysyłając za pośrednictwem strony internetowej BohaterON bezpłatną kartkę.

Uważamy, że ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność i szacunek, a przede wszystkim pamięć! Akcja BohaterON jest jedną z wielu elementów w naszej szkole upamiętniających 100-lecie niepodległości Polski.

Odpowiedzialne za wykonanie zadania – panie Monika Fałe, Edyta Frankowicz.

 

Zadanie 2. Przygotowanie plakatu „100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

 1. Zadanie nr 2 zostało przeprowadzone podczas lekcji wychowawczych, na których uczniowie rozmawiali o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W trakcie zajęć wykorzystano różne metody pracy, m.in. metodę „burzy mózgów” i przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne. Podsumowaniem zajęć było wykonanie plakatu. Spośród wykonanych prac wybrano najlepsze plakaty z klasy: 4Twż, 2Tk, 2Tw.
 2. Ponadto został zorganizowany Szkolny Konkurs Plastyczny na temat „100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”, którego koordynatorką była pani Teresa Siara.  W tym przedsięwzięciu mógł uczestniczyć każdy uczeń naszej szkoły. Spośród wielu prac, jury wybrało najlepsze prace: I miejsce uczennica z klasy IV Tk,    II miejsce uczennica z klasy I Tku, III miejsce uczennica  z klasy III Tk. Nagrody zostały wręczone przez Dyrektora szkoły podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości: „Urodziny  Niepodległej” w dn. 9.11.2018 roku. 
 3. Aby poszerzyć wiedzę historyczną związaną ze 100 – leciem Odzyskania Niepodległości wykonane zostały dekoracje i wystawy ukazujące ważne wydarzenia z tego okresu oraz wystrój szkoły.

Odpowiedzialne za wykonanie zadania – panie Joanna Wdowska, Daria Łyjak – Grzeszczyk, Jolanta Biedka, Edyta Frankowicz.

 1. 20 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie rozstrzygnięty został etap regionalny konkursu: "Orzeł Biały - Nasza Duma", którego organizatorem był Senat RP. Uczniowie z 50 szkół regionu radomskiego rywalizowali w kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Blisko 150 prac przedstawiających Godło Rzeczypospolitej Polskiej, trafiło pod ocenę kapituły konkursu. Naszą szkołę wspaniale reprezentowały 3 uczennice z klasy 3Tk: jedna  z nich otrzymała III miejsce, drugiej praca została wyróżniona.

Odpowiedzialna za wykonanie zadania – pani Edyta Frankowicz.

 1. 7 listopada 2018 roku Dyrektor ZSAiGŻ posadził drzewo – wiąz z okazji Lecia Niepodległości.
 2. 29 października 2018r. grupa dziewcząt i chłopców pod opieką pani Stachowicz wybrała się na cmentarz przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Nasi uczniowie zajęli się porządkowaniem starych, zaniedbanych i opuszczonych nagrobków. Wspólna praca uczy młodych ludzi szacunku i promuje postawy patriotyczne.
 3. 2 listopada 2018r. wolontariusze z naszej szkoły pod opieką A. Gębskiej aktywnie uczestniczyli w kweście, której celem było zebranie środków finansowych na renowacje niszczejących zabytków nekropolii Radomia.
 4. 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyły się obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości pod nazwą „NIEPODLEGŁEJ NA URODZINY”. W tym dniu zdarzyło się coś niezwykłego, pięknego wręcz magicznego. Nasza szkoła podróżowała w czasie. Panie przywdziały stroje z poprzednich epok, a panowie wyglądali elegancko i z klasą. Wszyscy czuli, że jest to wyjątkowy dzień. Wróciliśmy do roku 1918 i na znak odzyskania przez Polskę niepodległości z radością odśpiewaliśmy hymn.  Później podróżowaliśmy pociągiem przez całe ostanie stulecie, zatrzymując się na wszystkich ważnych stacjach naszej historii. Gdy wróciliśmy do rzeczywistości rozpoczęły się huczne urodziny naszej Niepodległej. Świętowaliśmy prawdziwe po polsku. Były wiersze, tańce, śpiewy, scenki historyczne i słodkości.

Odpowiedzialne za wykonanie zadania – panie Edyta Frankowicz, Jolanta Biedka, wychowawcy klas.

 

Zadanie 3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

 1. W dniach 17–19.09.2018 roku uczniowie klas czwartych przeprowadzili sondaż, na temat postaw i roli patriotyzmu. Rozmawiali z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Każdy udzielający wywiadu odpowiadał  na 3 pytania:

- Jak rozumiesz pojęcie słowa „ patriotyzm”?

- W jaki sposób dzisiaj można być patriotą?

- Czym dla Ciebie jest patriotyzm lokalny.

Efekty trzydniowej pracy zostały zarejestrowane w krótkim materiale filmowym.

Odpowiedzialna za wykonanie zadania – pani Luiza Mordak – Pońska.

 1. 25 czerwca 2018 roku odbyły się obchody 42 rocznicy Wydarzeń Czerwcowych, 17 września 2018 roku na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu obyła się uroczystość upamiętniającą 79 rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę.  11 listopada 2018 roku w Radomiu odbyły się uroczystości patriotyczne związane z  obchodami 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tych uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.

Odpowiedzialni za wykonanie zadania – pan Waldemar Skuza i Rafał Kijas.

 1. Uczniowie klasy 3tk pod opieką wychowawcy systematycznie odwiedzają i porządkują Miejsce Pamięci Narodowej w Kończycach (pomnik ofiar masowych egzekucji dokonanych przez hitlerowców w lesie kosowskim w latach 1939-1944. Takie spotkania są formą patriotycznej edukacji i wychowania oraz okazją do przypominania sobie o ważnych, niestety także tragicznych datach i wydarzeniach polskiej historii.

Odpowiedzialna za wykonanie zadania – pani Agnieszka Gębska.

 1. Każdego roku, we wrześniu uczniowie klas drugich uczestniczą w wycieczkach szkolnych z cyklu „Śladami historii Radomia”, których celem jest poznawanie miasta, jego historii i zabytków oraz krzewienie patriotyzmu lokalnego.

Odpowiedzialni za wykonanie zadania – wychowawcy klas II.

 

Zadanie 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski  a patriotyzm”.

 1. 19 października 2018 roku w naszej szkole odbył się ogólnoszkolny konkurs historyczny „Historia Polski a patriotyzm” zorganizowany przez nauczycieli historii dla chętnych uczniów. Celem konkursu było upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o przeszłości Polski, oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych. Test składał się z 30 pytań z zakresu polskiej historii od początków państwa polskiego do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zawierający pytania otwarte i zamknięte oraz zadania zawierające analizę tekstów źródłowych. Czas pracy uczestników wynosił 60 minut. Po zakończeniu rywalizacji i podliczeniu punktów :

I miejsce uzyskała uczennica klasy –  4 Twż

II miejsce uczeń klasy –  4 Tm

III miejsce uczennica klasy –  2 Tk

Odpowiedzialne za wykonanie zadania – panie Marzena Prorok, Monika Fałek.

 1. Po raz drugi weźmiemy udział w ogólnopolskim konkursie historycznym Patria Nostra. Celem konkursu Patria Nostra jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 30-sekundowego filmu lub animacji komputerowej, dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski, które miało miejsce w jednym z 52 tygodni roku. 30.10.2018 roku zgłoszono troje uczestników naszej szkoły z klasy 3tk.

Odpowiedzialna za wykonanie zadania – pani Edyta Frankowicz.

 

Zadanie 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

 1. Pierwszym etapem w realizacji tego zadania, było zorganizowanie dniu 5 marca 2018 roku szkolnego konkursu poezji i pieśni patriotycznej: „Kocham moją Ojczyznę”. Zainteresowanie uczniów konkursem, potwierdziło słuszność i sens tego wyjątkowego przedsięwzięcia, zaszczepiającego wśród młodego pokolenia miłość i szacunek do ojczyzny. Nasi uczniowie wystąpili w dwóch oddzielnych kategoriach, jedni recytowali inni śpiewali. Trudnego zadania wyłonienia najlepszych podjęły się panie E. Frankowicz, M. Fałek oraz A. Stachowicz. Uczestnicy dostosowali się do regulaminu, a jury słuchało i notowało najlepszych. Po naradach wyłoniono następujących laureatów:

          W kategorii poezja patriotyczna:

           I miejsce – uczennica klasy 3 Twż

           II miejsce – uczennica klasy  3 Twż

           III miejsce – uczennica klasy 3 Twż

           Laureaci konkursu zakwalifikowali się do etapu regionalnego.

13 kwietnia 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu odbył się pófinał (etap regionalny) XV Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”, w którym wzięły udział trzy uczennice naszej szkoły  w kategorii – poezja patriotyczna. Dwie uczestniczki konkursu otrzymały wyróżnienia. Ponadto każdej z nich wręczono dyplom za udział w konkursie.

Odpowiedzialne za wykonanie zadania – pani Edyta Frankowicz, Monika Fałek, Anna Stachowicz.

 

Zadanie 6.  Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznej.

      Pierwszym  etapem w realizacji tego zadania, było zorganizowanie dniu 19 marca 2018 roku szkolnego konkursu poezji i pieśni patriotycznej: „Kocham moją  Ojczyznę”. Zainteresowanie uczniów konkursem, potwierdziło słuszność i sens tego wyjątkowego przedsięwzięcia, zaszczepiającego wśród młodego pokolenia miłość i szacunek  do ojczyzny. Nasi uczniowie wystąpili w dwóch oddzielnych kategoriach, jedni recytowali inni śpiewali. Trudnego zadania wyłonienia najlepszych podjęły się panie E. Frankowicz, M. Fałek oraz A. Stachowicz. Uczestnicy dostosowali się do regulaminu, a jury słuchało i notowało najlepszych. Po burzliwych naradach wyłoniono następujących laureatów:

           W kategorii pieśń patriotyczna:

           Zespół dziewcząt z klasy 3tk

           Solista – uczennica z klasy 3 Tż

Odpowiedzialne za wykonanie zadania – panie Edyta Frankowicz, Monika Fałek, Anna Stachowicz.

 

Zadanie 7.  Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

      W dniach 2-5 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły pracowali nad stworzeniem szkolnego Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Na zajęciach dyskutowali w niewielkich grupach, zastanawiając się nie tylko nad pojęciem patriotyzmu, ale także zadań, obowiązków i praw patriotów. Wykorzystywali swoją wiedzę                  z lekcji historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz wykładu wygłoszonego przez zaproszonego nauczyciela historii. Ponadto nawiązywali do sytuacji z życia codziennego, do literatury, malarstwa oraz muzyki.

Następnie debatowano na forum klasy, jakie zasady powinny znaleźć się w wersji klasowej, co się powtarza, co należy odrzucić, jak sformułować wypowiedzenia. Uczniowie pracowali samodzielnie, bez narzuconych reguł kompozycyjnych i objętościowych, a praca przebiegała z różną dynamiką w poszczególnych zespołach klasowych.

5 października 2018 roku  przedstawiciele poszczególnych klas sporządzili jeden dokument   z zapisów, które powtarzały się najczęściej. Uczniowie podeszli do zadania w sposób odpowiedzialny, a ich spostrzeżenia przekonują, że są obywatelami świadomymi swych praw i obowiązków, czego dowodem jest Kodeks Postaw Patriotycznych Społeczności ZSAiGŻ.

Odpowiedzialna za wykonanie zadania – pani Edyta Frankowicz.

 

Zadanie 8.  Motyw „małe ojczyzny w literaturze” - przygotowanie prac pisemnych.

          W zadaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I i IV technikum, którzy w ramach lekcji wiedzy o kulturze i języka polskiego, pisali wypracowania na zadany temat. W drodze eliminacji wyróżniono pracę, której autorką jest uczennica klasy IV Tw.

Odpowiedzialna za wykonanie zadania – pani Anna Stachowicz.

 

Zadanie 9.  Udział w kursie „Szkoła młodych patriotów” przeprowadzonym w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Odpowiedzialna za wykonanie zadania – pani Edyta Frankowicz.

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image