plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Spis treści

W okresie od 15 marca 2018 roku do 15 listopada 2018 roku, nasza szkoła uczestniczyła  w realizacji VIII edycji Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, świadomy i odpowiedzialny patriotyzm. Młodzież poprzez podejmowane zadania, poznawała nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukała odpowiedzi na pytanie, jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. Udział w tym przedsięwzięciu był również doskonałą okazją do włączenia się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

     Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonanie zadań, otrzymaliśmy tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

Zadania, które mieliśmy do wykonania:

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm, na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Przygotowanie plakatu „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  9. Udział w kursie „Szkoła młodych patriotów” przeprowadzonym w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się do wykonania poszczególnych zadań.

Zapraszamy do obejrzenia galerii i sprawozdania z wykonanych zadań.

Koordynator projektu Edyta Frankowicz.

Zdjęcia

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image