plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Coraz częściej słyszymy , że polskie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone w Europie. Każdego dnia wdychamy 16 kg powietrza razem z zanieczyszczeniami znajdującymi się w nim. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wpływają na nasze zdrowie i życie. Warto może odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Co to jest niska emisja?
 • Jak powstaje smog?
 • Od czego zależy czystość powietrza?

I najważniejsze pytanie:

 • Co może zrobić każdy z nas na rzecz ochrony czystości powietrza ?

CELEM KONKURSU JEST:

 • uświadomienie zagrożeń wynikających z niskiej emisji,
 • kształtowanie nawyków dbania o stan środowiska,
 • wskazanie działań, które może podjąć każdy z nas, żeby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

UCZESTNICY:

 • uczniowie szkoły.

ZASADY KONKURSU:

 • wykonanie plakatu lub komiksu z hasłem promującym czystość powietrza;
 • format pracy – A2 lub A1;
 • technika – dowolna;
 • każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie;
 • termin wykonania prac do 07.12.2018 r., prace oddajemy do mgr E. Wnukowskiej;
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową , która przyzna nagrody i wyróżnienia;
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.12.2018 r .

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • pomysłowość wykonania i ujęcia tematu;
 • estetyka wykonania;
 • samodzielność wykonania;
 • prace skopiowane nie będą oceniane w konkursie.

 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, udzielę szczegółowych informacji.

Ewa Wnukowska

 

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image