plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Wydarzenia / wycieczki

W środę, 19 września klasa 4tm wzięła udział w konferencji popularno-naukowej: „Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie”. Konferencja odbyła się w siedzibie Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, a zorganizowała ją Mazowiecka Izba Rolnicza. Szereg wykładów wygłosili pracownicy naukowi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.

Po krótkiej informacji o zakresie działalności Izb Rolniczych w Polsce, rozpoczęły się właściwe wykłady. Słuchacze dowiedzieli się z nich m.in. o metodach tworzenia map glebowych, zbieraniu cyfrowych danych glebowych i o ochronie bioróżnorodności biologicznej w krajach UE. Kolejne wykłady dotyczyły Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, zajmujących się badaniem próbek gleb, i określaniem ich składu chemicznego. Po takim badaniu rolnik dokładnie wie, jakich składników i w jakich ilościach brakuje na jego polach. Jest to podstawowy warunek racjonalnego nawożenia. Dużo miejsca poświęcono problemowi zakwaszonych gleb. Zbyt kwaśne gleby hamują rozwój roślin uprawnych. Rozwijające się rośliny nie są w stanie w takich warunkach korzystać z dostarczanych podczas nawożenia składników. W kolejnych wykładach omówiono problematykę wykorzystania wody w polskim rolnictwie oraz innowacyjne technologie w uprawie zbóż.

Wykłady były bardzo interesujące i w znacznym stopniu poszerzyły wiedzę młodych mechanizatorów. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Stanisław Stopka i Tomasz Jagiełło.

Zdjęcia

Była to krótka lekcja pokory dla grupy uczniów ZSAiGŻ. Dzięki uprzejmości władz miasta mogłam przebywać wraz z młodzieżą w muzeum "Niewidzialna wystawa" w Warszawie. Jest to wyjątkowa interaktywna podróż w całkowitej ciemności podczas której można wypróbować jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku wyłącznie za pomocą zmysłu, słuchu, dotyku, węchu. Wystawa ta pozwoliła nam zbliżyć się do siebie  poprzez doświadczenia  jednego świata osób widzących i niewidomych. Doświadczyliśmy jak można poruszać się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za kawę w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach i nie tylko. Podczas podróży do Warszawy Pani terapeuta d.s uzależnień wygłosiła prelekcję na temat skutków zażywania narkotyków i dopalaczy. 
Opiekunem tej wycieczki była Pani Marzena Senator nauczyciel i zastępca kierownika szkoleń praktycznych.

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image