plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

W piątek, 8 marca nastąpiło przekazanie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porozumienie w tej sprawie podpisali prezydent Radomia Radosław Witkowski i minister Jan Krzysztof Ardanowski. W ten sposób wieloletnie starania społeczności szkolnej zostały nareszcie uwieńczone sukcesem.

Przekazanie szkoły ułatwił fakt, że w szkole wacyńskiej realizowane jest kształcenie wyłącznie w zawodach właściwych dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W chwili obecnej są to: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W Branżowej Szkole można zdobyć zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych, a od przyszłego roku szkolnego, również ogrodnika. Większość oferowanych przez ZSAiGŻ zawodów nie znajduje się w ofertach edukacyjnych innych szkół zawodowych w mieście i regionie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dawna prowadzi z powodzeniem swoją sieć resortowych szkół rolniczych. Do tej pory jest organem prowadzącym dla 53 szkół z terenu całej Polski. Są to placówki wzorcowe, wyposażone w najnowsze maszyny i urządzenia niezbędne do skutecznej nauki zawodów rolniczych. W regionie, w którym położony jest Agrotechnik, takiej szkoły jeszcze nie ma, dlatego ministerstwo było bardzo zainteresowane przejęciem wacyńskiej szkoły.

Agrotechnik znajduje się na skraju Radomia, w dzielnicy Wacyn. Budynki szkoły i warsztatów szkolnych zajmują obecnie teren 8 ha i są rozmieszczone w pięknym, starym parku. ZSAiGŻ posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do kształcenia w wyżej wymienionych zawodach. W szkole funkcjonują specjalistyczne pracownie zawodowe, a kadra nauczycielska ma odpowiednie kompetencje. Zawody w których kształci się młodzież w Agrotechniku cieszą się dużym zainteresowaniem. Zarówno opieka weterynaryjna, projektowanie ogrodów, żywienie, technika rolnicza, a także pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jesteśmy świadkami ciągłego postępu technicznego. W obliczu pojawiających się nowych, innowacyjnych technologii (np. w dziedzinie agrotroniki), szkoła musi sprostać wysokim wymaganiom. Przykładowo zakup nowoczesnego, prowadzonego przez satelity ciągnika to wydatek przekraczający 200 tys. złotych! Utrzymanie nowoczesnej szkoły zawodowej jest we współczesnych czasach bardzo dużym wyzwaniem finansowym dla organu prowadzącego. Władze samorządu miejskiego nie były w stanie tych potrzeb zaspokajać w sposób wystarczający. Znając wyposażenie szkół resortowych prowadzonych przez MRiRW, można być pewnym, że ten stan rzeczy już niedługo w szkole wacyńskiej ulegnie diametralnej poprawie.

Zbliża się wielkimi krokami setna rocznica powstania szkoły na Wacynie. W dniu 10 stycznia 1923 roku, ówczesny starosta radomski Zygmunt Strzeszewski podczas przekazywania nowo wybudowanego wówczas budynku szkoły powiedział: „To Wasza szkoła, przez Was i dla Was pobudowana, Waszymi pieniędzmi i Waszą krwawicą, niech więc Wam służy jak najlepiej, niech kształci Waszych synów, by dzielnie i mężnie na zagonach Waszych gospodarowali, twardo i silnie trzymając się ziemi ojczystej”. Po przejęciu szkoły przez ministerstwo rolnictwa, jest realna szansa, że ZSAiGŻ stanie się wkrótce wzorcową szkołą, chlubą miasta i regionu, z powodzeniem realizującą życzenie naszych praojców!

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image