plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Szkolne

16 marca w pracowni gastronomicznej odbyło się szkolenie z obsługi najnowszej generacji pieca konwekcyjno-parowego firmy Retigo. Warsztaty obejmowały funkcje i wykorzystanie w obróbce termicznej uniwersalnego urządzenia do przygotowywania posiłków. W piecu RETIGO Blue Vision pod nadzorem zawodowego kucharza zostały przygotowane potrawy pieczone, smażone, grillowane, duszone, gotowane na parze oraz wolno gotowane przy niskiej temperaturze. Szkolenie pokazało nam jak praktyczny i wszechstronny jest piec konwekcyjno-parowy. 

Zdjęcia

W związku z epidemią koronawirusa realizacja projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności, ocena jakości wód”  ponownie została zawieszona. Realizacja projektu przedłuża się.

Przypomnijmy, że projekt obejmuje działania polegające na monitorowaniu stanu i jakości wód na terenie  badawczym zlokalizowanym w gospodarstwie Mateusza Karaska w Starym Kadłubie. Na terenie badawczym zamontowane zostały 4 piezometry, czyli punkty z których pobierana jest systematycznie woda do badań. Próby pobierane są  raz w miesiącu. 

Pomimo pandemii, w dniu 26 lutego 2021r.  po raz siódmy Mateusz Karasek z pomocą Dawida Pianki  pobrali próbki wody do analizy. W trakcie wykonywania pomiarów ustalono,  że w rzeczce Tymiance  poziom wody bardzo niski, ale próba został pobrana, zaś woda zawierała 50 mg NO3/l azotanów. Oceny jakości wody dokonano także pobierając próbki wody z piezometrów umieszczonych głębiej, na głębokości 220 cm i 200cm.W piezometrach umieszczonych płycej nie było wody.

Próbki wody zostały  pobrane zgodnie z procedurą. Oznaczono w nich zawartości azotanów zgodnie z instrukcją.  We wszystkich pobranych próbkach wody stwierdzono zawartość azotanów, choć ich poziom był różny. Wszystkie czynności zostały utrwalone na zdjęciach, które załączamy w galerii i zachęcamy do jej obejrzenia.

Warto także nadmienić, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła II etap realizacji projektu. W ramach tego etapu, zespół badawczy dokonał analizy dotychczasowych wyników oraz opracował planu naprawczy.

Zespół badawczy  w warunkach pandemii ma bardzo utrudniony kontakt. Dzięki zaangażowaniu prof. Joanny Baran udało się jednak utworzyć zespół z wykorzystaniem platformy Teams. Wykorzystując możliwości tej platformy członkowie zespołu mogli zaangażować się w wykonanie kolejnych zadań. Opracowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca wyniki wykonanych pomiarów jakości wód oraz plan naprawczy. Szczególnym zaangażowaniem w zorganizowanie prac zespołu na platformie Teams wykazał się Paweł Więcław.

Warto poinformować, że zespól badawczy będzie uczestniczył w spotkaniu on line z  wykorzystaniem platformy Teams  z ekspertami Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa. Spotkanie ma być  w dniu 23 marca o godz.11.

 

Opiekun Krystyna Kwestarz

Zdjęcia

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image

Mobile menu