plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Szkolne

Istotą Bożego Narodzenia jest fakt, że Boży Syn stał się Człowiekiem, a to oznacza, że nie ma przepaści między Bogiem a ludźmi, między Bogiem a światem. Obchodzenie Świąt ma umocnić w nas to wszystko, co jest dobre w naszej rodzinie, w sąsiedztwie, w szkole oraz w każdym środowisku.

Tę prawdę przybliżyli nam uczniowie klasy 1wag, w przedstawieniu zatytułowanym „Świąteczny dar”. Zapanowała atmosfera radości, ale też refleksji nad swoim postępowaniem. Oprawę muzyczną i śpiew przygotowali uczniowie z klas 1tkp, 1wbp i 2tku oraz panie profesor Sylwia Stopnicka i Marzena Borowska. Dekorację wykonały wraz z uczniami 1tkp panie profesor Teresa Siara i Katarzyna Madej.

Pan dyrektor Paweł Frankowicz życzył uczestnikom uroczystości, abyśmy dobrem, które mamy w sercu dzielili się z napotkanymi ludźmi.

Ks. Daniel Wiecheć pobłogosławił zebranych, zaśpiewano wspólnie kolędę i odbyło się - zgodnie z polską tradycją - łamanie się opłatkiem. Niech w Nowym Roku 2020 spełnią się wszystkie dobre życzenia.

Zdjęcia

 

 

Nasza szkoła od 1 stycznia 2020 r. jest szkoła resortową, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jesteśmy 54 szkołą rolniczą prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Placówka nasza ma głębokie tradycje w zakresie oświaty rolniczej, a obecnie ma do zaoferowania kształcenie głównie w branży techniki rolniczej, w tym agrotroniki, eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz żywienia i usług gastronomicznych. Potencjał kadrowo-dydaktyczny niewątpliwie stanowi uzupełnienie oferty edukacyjnej szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu aktywnie włączy się w działania z zakresu edukacji i wdrażania wiedzy na obszarach wiejskich, a poprzez dostęp do różnych form kształcenia ustawicznego, stworzy rolnikom i innym mieszkańcom wsi, realną szansę podwyższania kwalifikacji zawodowych.  Szkoła rolnicza w Radomiu obok wyposażenia swoich uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa, pełnić będzie istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych, podtrzymywaniu tradycji i kultury wsi polskiej.

Artykuł oparty na www.gov.pl

Od kilku lat młodzież i nauczyciele naszej szkoły idą na spotkanie opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia do Radomskiego Centrum Onkologii. Tak było i teraz, ponieważ w dniu 16 grudnia 2019 roku młodzież z klasy 1 TWap i nauczyciele: Ksiądz Daniel Wiecheć, Pani Marzena Borowska, Pani Sylwia Dębowska i Pan Mirosław Strzelecki udali się do Radomskiego Centrum Onkologii z jasełkami i kolędami.

Pacjenci i personel szpitala wysłuchali życzeń od księdza kapelana Adama Orczyka i dyrektora medycznego – prof. Zorana Stojceva.  Ksiądz Daniel Wiecheć złożył życzenia w imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników i młodzieży z naszej szkoły.

Pacjenci i pracownicy szpitala dzielili się opłatkiem, a następnie słuchali kolęd w wykonaniu naszej młodzieży. Chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania. Występ uczniów w jasełkach nagrodzili gromkimi brawami. Nie zabrakło też łez i wzruszeń.

Po spotkaniu opłatkowym i słodkim poczęstunku, młodzież z księdzem i nauczycielami kolędowała na salach oddziału u tych pacjentów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli opuścić łóżek. Na ich twarzach pojawił się uśmiech i miłe zaskoczenie. Barwny korowód kolędników zawitał niemal do wszystkich części szpitala, nawet na oddział chemioterapii, radiologii, poradni specjalistycznych, rejestracji, gdzie spotkał się z serdecznym przyjęciem i gromkimi brawami.

Po około dwugodzinnym spotkaniu trzeba było puścić szpital, pożegnać pacjentów i personel. Wszyscy byli uradowani naszą wizytą, która pozwoliła im poczuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Zdjęcia

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image