plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Przetargi

ZSAiGŻ-26.6.2017.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SZAFEK.

W dniu 5 lipca 2017 r. w siedzibie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Wł. Stanisława Reymonta przy ul. Uniwersyteckiej 6 odbyło się porównanie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 czerwca 201 r. (znak sprawy ZSAiGŻ-26.6.2016.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup i dostawę szafek wpłynęło 2 oferty od następujących firm:

Nr. Nazwa firmy Cena (zł.)
1 ,,DRZEWIARZ-BIS” SP. Z O.O., UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 46A, 87-600 LIPNO 30135,00
2 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ,,PROGMET”, Bogdan Urbańczyk 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218 27453,60
W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert wyłoniony został wykonawca, FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ,,PROGMET”, Bogdan Urbańczyk 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218, której oferta była najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę 27453,60 zł.(słownie dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 60/100), która stanowiła jedyne kryterium wyboru oferty wygrywającej.

Oferty zestawił kier. gospodarczy – Sł.Kuśmierczyk

Przedmiot zamówienia:

Zakup szafek szkolnych wraz z dostawą i montażem (montaż boczny) dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

Zapytanie ofertowe - tutaj

Wzór umowy - tutaj

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - tutaj

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image