plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Przetargi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wytwarzanie i dostawa posiłków dla uczniów internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu przy ul. Wośnickiej 125D

Specyfikacja - tutaj

Na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanków internatu

Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

Postępowanie prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

termin składania ofert zgodnie z siwz do 09.08.2017 r. do godziny 10.00 w sekretariacie

 

 

Specyfikacja - tutaj

NASI PARTNERZY

Image
Image
dyplom.jpg
Image