plen

Search

Facebook Likebox Slider

Projekt rządowy - AKTYWNA TABLICA

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu bierze u dział w Rządowym Programie - Aktywna Tablica, z którego szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych.

Realizacja tego projektu polega na rozwijaniu kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych (TIK), zdobywaniu nowej wiedzy, umiejętności oraz dzieleniu się dobrymi praktykami i doświadczeniem.

W związku z powyższym nawiązana została współpraca ze szkołami biorącymi udział w tym projekcie, tj:

  • Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu,
  • Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu.

Aktywna tablica harmonogram - tutaj

Harmonogram współpracy szkół biorących udział w projekcie - tutaj

Ankieta skierowana do nauczycieli- tutaj

 

 
Lekcje otwarte:
 
 
Temat: Przemiany energii mechanicznej.
 
Termin: 14.04.2021 r.

Prowadzący: Aleksandra Skuza

Poniżej link do lekcji:
 
 

 

Temat zajęć: Budowa żołądka wielokomorowego przeżuwaczy

Termin: 22.04.2021

Prowadzący: Anna Murawska

 
Poniżej link do lekcji:
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1a6c535e26a4137b93871892d8d91a5%40thread.tacv2/1618325991554?context=%7b%22Tid%22%3a%225283ecc2-adda-4900-b7ca-ef4bdf8b585f%22%2c%22Oid%22%3a%220b2ce1ea-f4ca-4a77-bb54-68a0f2fcf3e2%22%7d

Scenariusz - tutaj

 

Mobile menu