plen

Search

Facebook Likebox Slider

Slide background
Aktualności

Konkursy

Komisja konkursowa w osobach p. Emilii Zamkowskiej i p. Edyty Sentkiewicz – Staniszewskiej z pośród dostarczonych prac wybrały te, które wyróżniały się estetyką oraz precyzją wykonania.

Celem przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji językowych.

Miejsce pierwsze zajęła uczennica  klasy III Tu  Yeva Marchuk, drugie – Aleksandra Łukasik z klasy III Tw, a miejsce trzecie Mykhailyna Lazarenko z klasy III Tż.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY FILM (SPOT) REKLAMOWY – „ZAWÓD, PASJA, EDUKACJA”

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu są nauczycielki: Joanna Baran, Jolanta Biedka i Emilia Zamkowska.

II. CELE KONKURSU

 1.  Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
 2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
 3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
 4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.

III. TEMAT KONKURSU

 1. Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie życie szkoły widziane oczyma uczniów, czyli jak młodzież spostrzega swoją szkołę, jakie jest ich środowisko szkolne, jakie są walory szkoły i inne pomysły związane z wybraną szkołą.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZSAiGŻ.
 2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby).
 3. Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przesłać jeden film.
 4. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 10 minut.
 5. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż), które ukazują przesłanie „Moja szkoła”.
 6. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.
 8. Przesłane filmy zostaną przejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji. Organizatorzy dokonają oceny prac konkursowych oraz wyłonią 3 laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody.

 

V. ZGŁOSZENIA

 1. Prace konkursowe należy składać do organizatorów do dnia 19 lutego 2019 roku.
 2. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, klasy), wizerunku oraz prezentowania pracy w szkole, na stronie internetowej szkoły i stronie facebook ZSAiGŻ.

 

25.11. 2018 r. odbył się etap szkolny konkursu:  

 „POZNAJ SWOJE PRAWA  W  PRACY”

 Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a celem popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy.

Wśród  uczniów,  którzy zgłosili się do tego konkursu, najlepsze były:

 • Uliana Kochetkova z klasy 4 tw
 • Daria Sporinapti  z klasy 3 tw 

Uczennice uzyskały tę samą liczbę punktów, więc kolejność  jest alfabetyczna.

Gratulujemy!  Dziękujemy za ten etap i liczymy na sukcesy w Warszawie podczas etapu regionalnego.

 

Maria Pajestka

 Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

 

 1. 11.2018 r. odbył się I etap olimpiady, w którym wzięło udział 12 uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki osiągnęły:
 • Daria Sporinapti  z klasy 3 tw
 • Magda Stawczyk 3 tk

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach Olimpiady.

 

Maria Pajestka

 

 

 

 

NASI PARTNERZY

Image
Image
tabliczka1a.jpg
Image
Image